Mavrica hodnik B

Tel.: 07 34 81 196

Poslovni čas enote: 6:00-16:30

Vodja enote: BARBARA KASTIGAR

Št. oddelkov: 6 oddelkov 2. starostnega obdobja

OBOGATITVENA DEJAVNOST: V naravo hitim, da se nekaj novega naučim

Glavni cilj obogatitvene dejavnosti enote je otrokom omogočiti aktivno učenje na prostem iz vseh področij Kurikuluma.  Otroci se bodo med bivanjem na prostem srečevali z različnimi izzivi brez igrač.

Dejavnosti bodo pripravljene v različnih letnih časih, v različnih vremenskih pogojih, predvsem pa v spodbudnem učnem okolju, ki bo spodbujalo njihovo raziskovanje, inovativnost in ustvarjalnost.

Dostopnost