Mavrica hodnik B

Tel.: 07 34 81 196

Poslovni čas enote: 5:30-16:30

Vodja enote: BARBARA KASTIGAR

Št. oddelkov: 6 oddelkov 2. starostnega obdobja

Obogatitvena dejavnost: V NARAVO NA ZABAVO

Glavni cilj obogatitvene dejavnosti enote je otrokom omogočiti aktivno učenje na prostem iz vseh področij kurikuluma. Otroci se bodo med bivanjem na prostem srečevali z različnimi izzivi.

Dejavnosti bodo pripravljene v različnih letnih časih, v različnih vremenskih pogojih, predvsem pa v spodbudnem učnem okolju, ki bo spodbujalo njihovo raziskovanje, inovativnost in ustvarjalnost.

Dostopnost