Mavrica hodnik A

Tel.: 07 34 81 195

Poslovni čas enote: 5:30 – 17:00

Št. oddelkov: 2 oddelka 1. starostnega obdobja

Vodja enote: MARTA ROGELJ LIPOGLAVŠEK

Obogatitvena dejavnost: LIKOVNI VRTILJAK

V hodniku A sta trenutno dva oddelka, tekom šolskega leta se nam bosta pridružila še dva. V hodniku bodo tako 3 oddelki prvega starostnega obdobja in razvojni oddelek, v katerem se izvaja prilagojen program za predšolske otroke in je vanj vključenih 6 otrok. Strokovni delavci v enoti bomo poskrbeli, da bodo otroci v vrtec prihajali nasmejani, razigrani, spoznavali nove prijatelje ter se preko igre in različnih dejavnosti vsestransko razvijali.

Enota bo prepoznavna po obogatitveni dejavnosti Likovni vrtiljak. Otroke bomo spodbujale, da bodo umetnost doživljali, jo spoznavali in v njej uživali. Vedno bomo vsak obogatitveni teden pričeli z umetnostnim uvodom dramske, glasbene, plesne ali likovne motivacijske zgodbe. Otroci bodo spoznavali različne likovne tehnike preko raznovrstnih materialov. Nastali izdelki v okviru obogatitvene dejavnosti bodo razstavljeni v hodniku enote.

 

Dostopnost