Mavrica hodnik C

Tel.: 07 34 81 197

Poslovni čas enote: 5:30-16:30

Vodja enote: NINA BEVEC JEVNIKAR

Št. oddelkov: 4 oddelki 2. starostnega obdobja

Obogatitvena dejavnost: IGRAJMO SE KOT NEKOČ

Seznanjali in usvajali bomo igre, ki so se jih nekoč igrali naši starši in stari starši. Vsak oddelek bo  tekom leta pripravil dve aktivnosti na to temo.

Glede na to, da so se v preteklosti večinoma igrali na prostem, bomo tudi mi vse aktivnosti izvedli zunaj. Strokovni delavki enega oddelka boste otroke naučili igro, nato pa jo posredovali še ostalim v enoti.

Ideje za aktivnosti oziroma igre bomo dobili od staršev, saj jih bomo povprašali, katere igre so se igrali v mladosti.

 

 

Dostopnost