Gozdni vrtec

Vrtec Mavrica Trebnje je že nekaj let član mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Pri izvajanju projekta v sodelujočih oddelkih vključujemo načela gozdne pedagogike, smo radi v naravi in spodbujamo ustvarjalnost, radovednost ter inovativnost v učnem procesu. Gozd se glede na zmožnosti otrok in njihove individualne lastnosti trudimo obiskati vsaj enkrat na teden.

Cilj projekta je kontinuirano prenašanje aktivnosti iz vseh področij Kurikuluma za vrtce v naravno okolje (gozd, travnik), ter na tak način vplivati na celostni razvoj otroka.

Otrokom omogočamo opazovanje in raziskovanje narave, spoznavanje rastlinskih in živalskih vrst v gozdu, spoznavanje obdobij v življenju dreves, koristnost gozda, uporabnost lesa ter otrokom približati gozd kot prijetno okolje, v katerem raziskujejo, spoznavajo, pridobivajo nova znanja in se igrajo.

Izvajalci:

Skupina Miške, vzgojiteljici Radojka in Mirjam

Skupina Cicibančki, vzgojiteljici Bojana in Andreja

Skupina Kapljice, vzgojiteljici Barbara in Dunja

Skupina Cofki, vzgojiteljici Saša in Slavica

Skupina Brihte, vzgojiteljici Barbara in Saša

Skupina Rakete, vzgojiteljici Nina in Aljana

Skupina Barvice, vzgojiteljici Barbara in Vesna

Skupina Muce, vzgojiteljici Maja in Lara

Skupina Indijančki, vzgojiteljici Tjaša in Tamara

Skupina Želvice, vzgojiteljici Mojca in Lea

Skupina Škratki, vzgojiteljici Teja in Nina

Skupina Konjički, vzgojiteljici Tanja in Tjaša

Skupina Srčki, vzgojiteljice Petra, Anja in Darja

Skupina Lončki, vzgojitelja Žiga in Andrejka

Skupina Lisičke, vzgojiteljici Rebeka in Špela

Starši s podpisom soglašajo, da lahko vrtec objavi fotografije, video posnetke otroka, ki so nastali pri dejavnostih v sklopu programa Gozdni vrtec, v katerega je vključen oddelek, ki ga obiskuje. Fotografije in video posnetki se bodo javno objavljali na spletni strani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, v Facebook skupini Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, na spletni strani Vrtca Mavrica Trebnje, oglasnih deskah Vrtca Mavrica Trebnje in lokalnih, regijskih in nacionalnih medijih.

V gozdu merimo in razvrščamo

3.12.2023

V mesecu novembru nas je pot popeljala v gozd, kjer smo drevesa merili na različne načine, ter razvrščali naravni material po strukturi in obliki. Otroci so ugotovili, da lahko debeline dreves merijo s svojimi telesi, rokami, ter gozdnimi vejami. Drevesa so si med seboj različna. Nekatera so debela, druga bolj suha, kajti  prijeli so jih lahko samo z eno roko. Delovne liste, kjer je bilo potrebno razvrščati liste po velikosti in obliki, ter oblikovanju različnih vzorcev, je otrokom predstavljalo kar nekaj težav, vendar so otroci po večkratnem utrjevanju zmogli dokončati različne vzorce. Ko smo si nabrali naravni material, smo izdelali tudi didaktično družabno igro, kjer so s slamico pihali različne naravne in nestrukturirane materiale. Otroci so ugotovili so, da je bilo najlažje pihati stiroporno kroglico, ker je bila najlažja. V naravoslovni sobi smo merili lesene palice od najmanjše do največje. Poleg merjenja in razvrščanja so otroci iz naravnega materiala izdelali vso dekoracijo za igralnico, vhod B hodnika, ter garderobo. Mesec november je bil obarvan jesensko, razgibano in igrivo.

 

 

Skupina Cofki s Sašo in Slavi

 

Gibanje v gozdu

21.11.2023

V Jurčkovem gozdu smo izvedli smo gibalno vadbeno uro. Skupaj z otroki smo poiskali in pripravili material s katerim smo opremili naš poligon. V uvodnem delu smo si ogreli telo s tekalno igro med drevesi nato pa nadaljevali z gimnastičnimi vajami s koščkom lubja. V začetnem delu smo postavili drevesne veje, ki so bile nekoliko debelejše, saj smo jih sonožno preskakovali nato pa smo nadaljevali s tekom mimo debel ter na koncu skočili sonožno v velik kup iglic. Povzpeli smo se na hrib in nato splazili pod velikim deblom. Na koncu pa so se ob postavljeni vrvi povzpeli po hribu navzgor ter nadaljevali pot po hlodu. Vadbeno uro smo zaključili z umirjanjem drevesnih listkov.

 

Skupina Indijančki s Tamaro in Tjašo

 

Obiskovanje gozda v jeseni

16.11.2023

V oktobru smo v skupini »Muce« pričeli s  spoznavanjem gozda. Gozd obiščemo enkrat tedensko in tam preživimo večji del dopoldneva. V gozdu smo doslej premagovali gozdne površine – hodili  smo po tleh z različno teksturo in naklonom ter po koreninah, kar je otrokom predstavljalo ob prvih obiskih precejšen izziv. Z otroki smo premagovali naravni gozdni poligon, razvijali gibalne sposobnosti pri  prestopanju vej, hoji po klopeh in hoji po ozki vzpetini z vrvjo. Pri izvedbi so bili otroci sprva nekoliko nesigurni in okorni, ob spodbudi in z nekaj pomoči, pa so se v gibalnem poligonu preizkusili vsi.

Gozd  smo opazovali in ga vonjali. Nabirali smo gozdne plodove in jih prinesli v igralnico. Iz vejic smo si izdelali naravne čopiče za ustvarjanje in z njimi slikali. Poimenovali smo dele drevesa in jih opazovali. Tipali smo debla – drevesno skorjo in korenine. Otrokom je bilo zelo všeč barvanje  motiva drevesa  in pritrjevanje nabranih listov na samolepilno folijo.

Spoznavati smo začeli gozdne živali. V okviru obogatitvene naloge enote smo v gozd odnesli motiv  narisanega medveda, tam nabrali lubje in medveda prekrili z lepljenjem lubja.

Nekaj časa smo v gozdu namenili tudi sproščeni igri na tamkajšnjih igralih, kar je predstavljalo otrokom posebno veselje.

 

 

Skupina Muca z vzgojicama Laro in Majo

 

 

 

Sovica Oka

9.11.2023

V gozdu so otroci v drevesnih deblih slišali skovikanje sove. Tako nas je pot popeljala v zgodbo dogodivščin Sovice Oke. Dneve nam je popestrila z različnimi dejavnostmi tako v gozdu in v igralnici. V igralnici nam je prebrala zgodbo, malo potelovadila z nami, nato pa  nas je  povabila v gozd, kjer smo skupaj  iskali njene prijatelje: zajčka, lisico, račko in medveda. Velikokrat smo zgodbo poslušali in doživljali na različne načine, kjer smo se gibalno in plesno izražali.  Ker je imela dovolj časa, nam je pomagala nabirati naravni material, s katerim smo si dekorirali hodnik, ter matično igralnico. Otroci so zgodbo v celoti usvojili, saj so si zgodbo med seboj pripovedovali in jo doživljali na različne načine.

 

Skupina Cofki, Saša in Slavi

 

 

 

Jesenska doživetja v gozdu

8.11.2023

Otroci iz skupine Srčki smo v jeseni veliko časa preživeli v gozdu. Utrjevali smo gozdni bonton, objemali in tipali drevesa ter iz gozdnega materiala izdelovali hišico za babico iz pravljice Rdeča Kapica. V gozdu smo prepevali  pesmi, iskali gozdni material in ga razvrščali ter klasificirali in se igrali igro jesenski bingo. Pri vsakem obisku smo premagovali naravne ovire in hodili po neravnem terenu. V okviru obogatitvene dejavnosti smo izdelovali barve iz naravnih materialov in z njimi slikali. Gozd nam je ponudil še več svobode in možnosti za raziskovanje.

 

Skupina Srčki, Petra in Anja

 

 

Glasba v objemu gozda

5.11.2023

Skupina Lisičke smo se nekega čudovitega jesenskega dopoldneva odpravili prisluhnit gozdu. Sprehodili smo se skozi gozd, prisluhnili kako šumi listje pod našimi nogami, kako se lomijo vejice, ko hodimo po njih. Nato smo se ustavili, usedli na gozdna tla, zaprli oči, se umirili in prisluhnili. Kaj vse smo slišali! Bilo je čudovito.

Pobrskali smo tudi po tleh in našli veliko predmetov s katerimi smo ustvarili zvok (storži, paličice, kamni, lubje, mečkali smo listje,…). Hvala gozd za tako čudovito glasbeno dopoldne.

 

skupina Lisičke,  Rebeka in Špela

 

Vadbena ura »Mišk« v jesenskem gozdu

3.11.2023

V oktobru smo se v oddelku »Miške« pogovarjali o drevesih, ki jih najdemo v gozdu, gozdnih živalih, za kaj je gozd pomemben za naše življenje. Nekega lepega jesenskega dopoldneva smo se odpravili v gozd z namenom, da izvedemo vadbeno uro. Najprej smo se dogovorili, da ne bomo preveč glasni in upali, da bomo videli kakšno gozdno žival. Živali, razen polžev in mravelj, sicer nismo videli, a v tišini gozda smo poslušali ptičje petje, šumenje vetra v krošnjah dreves, šelestenje odpadlega listja pod našimi nogami. Ogledali smo si kaj nam gozd ponuja za izvedbo naše vadbene ure. Ogreli in razgibali smo se z izvajanjem elementov gozdne joge za otroke. Pomagali smo drug drugemu in tako uspešno premagovali ovire na gozdnem poligonu. S poskoki smo želeli doseči liste na veji drevesa, plazili smo se po podrtem hlodu, plazili smo se pod upognjeno vejo, preskakovali smo korenino drevesa, tekli okrog drevesa… Vadba nam je bila zelo všeč. Odprt prostor v naravi nam je omogočil izvajanje vaj v svojem tempu, brez prerivanja in kričanja.

Skupina Miške, Radojka in Mirjam

 

Gozdni palček Smetko

27.10.2023

Po poslušanju zgodbe  v gozdu so otroci pripovedovali, kako bi pomagali palčku, ki je sam skrbel za urejen gozd.

– Da bi v gozdu postavili koše za smeti;

– da bi imel palček zraven kontejnerjev predstavo kako ločevati smeti;

– da bi palček povabil otroke in starše pospravljati smeti, da bi videli, da je treba sproti pospravljati;

– da bi vsi palčki pomagali iz drugih gozdov;

– da bi pomagale tudi palčice;

– da bi skupina palčkov v gozdu skrbela za red;

– morali bi narediti slike prepovedano odmetavanje smeti;

– da bi palček po gozdu opozarjal stanovalce, da pospravijo smeti;

– da bi palček imel robota za pospravljat;

– če bo palček še naprej priden bo na koncu petka.

skupina Cicibančki, Bojana in Andreja

Gozdne sove

27.10.2023

Nekega  lepega sončnega dopoldneva smo se odpravili v gozd. Pot nas je vodila mimo Temenice do Kukenberga. S seboj smo vzeli pester nabor materiala za ustvarjanje. Otroci so se v gozdu razživeli, upoštevali dana navodila in ustvarjali. V prazne vreče so naložili listje in kaj kmalu je postal končni izdelek-SOVICA. Vsak otrok je izdelal svojo sovo in jo skrbno ter varno prinesel do  vrtca. Za starše smo v garderobi naredili prvo razstavo. Dopoldne je minilo ustvarjalno predvsem pa sproščeno in kreativno. Otroci so imeli tudi možnost proste igre v gozdu. Otroci gozd zelo radi obiščejo, saj imajo tam varen prostor in veliko možnosti lastnega raziskovanja in proste igre. Gozd ni samo gozd, vendar je tudi prostor, ki otrokom nudi veliko možnosti za igro. Na koncu smo ugotovili, da otroci, ki preživijo veliko časa v gozdu oziroma v naravi na splošno, so bolj samozavestni in imajo bolje razvito samozaupanje.

skupina Barvice, Vesna in Barbara

Brihtin gozd

23.10.2023

Pri Brihtah smo izkoristili lepo jesen in jo v največji možni meri preživeli v naravi. Največ časa smo preživeli v gozdu, ki postaja naš pravi prijatelj. S svojim bogatim okoljem nam vedno znova ponuja obilo možnosti za učenje novega, obenem pa deluje na nas tako pomirjevalno, da se vanj vedno znova radi vračamo. Na področju gibanja smo v gozdnem okolju osvojili novo lovoriko, saj smo se prvič povzpeli na Vrhtrebnje, med potjo pa opazovali kraški svet, ki spremlja pohodno pot. Obiske gozda smo bogatili z vsebinami preko katerih smo krepili naše matematične zaznave in znanja, poigrali pa smo se tudi z umetnostjo. Iz gozdnih materialov smo ustvarjali glasbo, odrske scene in nenazadnje tudi vsebine zgodb, ki smo jih nato na različne načine v gozdu tudi uprizorili.

skupina Brihte, Saša in Barbara

Jesenski obiski gozda

13.10.2023

Jesen se je šele dobro začela, ko so otroci skupine Lončki že pridno obiskovali gozd in začeli z izvajanjem dejavnosti v njem. Najprej so likovno ustvarjali iz naravnega gozdnega materiala in izdelali simbol skupine – en velik lonček na pike. Ob drugem obisku so se igrali s fotoaparati, skozi iskalo lovili zanimive motive ter pritiskali na sprožilec. Na koncu igre so dobili v roke čisto pravi fotoaparat ter poslikali vse kar se jim je zdelo zanimivo. Na naslednjem obisku so sodelovali pri gibalni uri, kjer so urili koordinacijo rok ter tekmovali pri štafetni igri, nazadnje pa so v okviru obogatitvene dejavnosti izdelali barve iz naravnih materialov ter jih preizkusili s čopiči na risalnih listih. Vsak obisk gozda otrokom prinese nove možnost za igro in raziskovanje, zato se bodočih že močno veselijo.

skupina Lončki, Andrejka in Žiga

Dostopnost