Dodatne dejavnosti

IZLET V ZLATOROGOVO PRAVLJIČNO DEŽELO

V mesecu maju se otroci iz oddelkov starosti 4 do 5 let podajo v Bohinj, kjer kraljuje Zlatorog. V pravljični deželi veljata dve zlati pravili: Ljubi naravo in jo skrbno varuj! in Bodi prijazen z vsemi, ki jih srečuješ na poti!

Otroci se na poti seznanijo s sedmimi pravljicami (Zlatorog, Ledeni mož, Jezernik, Polesnjak, Čatež, Zlatovčice, Govic) in z uporabo sedmih  čutov (vida, sluha, vonja, okusa, tipa, ravnotežja in kinestetike). Vsak prejme knjižico in po opravljeni nalogi si prisluži štampiljko. Vsak junak ima svojo točko s prepoznavno tablo, svojo pravljico in predloge za igrive in poučne aktivnosti v naravi. Vse točke pravljične poti se med seboj povezujejo v razburljive zgodbe o Neži in Jakobu, ki iščeta Zlatoroga, kralja pravljične dežele.

 

Koordinatorka: Mateja Kladnik, pomoč. ravnateljice

 

IZLET V KEKČEVO DEŽELO

V mesecu maju ali juniju otroci iz oddelkov starosti 5 do 6 let obiščejo Kekčevo deželo. V dopoldanskih urah se z avtobusom odpeljejo proti Kranjski Gori. Otroci se z vodičem sprehodijo skozi gozd, kjer se srečajo s Kekcem, teto Pehto, Bedancem, Vitrancem, prijazno Mojco in Brincljem. Ogledajo si Bedančevo hišo in se poveselijo s Kekcem. Pehta jih postreže s svojim zdravilnim čaja, da bi jim zdravje služilo tudi v prihodnje.

Program traja dve uri, v popoldanskih urah se polni pozitivnih vtisov vrnejo v vrtec, kjer jih pričakajo starši.

 

Koordinatorka: Mateja Kladnik, pomoč. ravnateljice

 

LETOVANJE S PLAVALNIM TEČAJEM

Za otroke iz oddelkov starosti 5-6 let v mesecu maju organiziramo 5-dnevno letovanje s plavalnim tečajem v Gozdu Martuljek v Kranjski Gori. Poleg staršev ga sofinancirata še Zavod za šolstvo RS Planica in Občina Trebnje.

Otroci bivajo v hotelu Špik. Program letovanja izvajajo strokovni delavci iz organizacije Planet otrok. Otroci opravijo 10-urni plavalni tečaj. Vaditelji otroke razdelijo v skupine glede na predznanje plavanja. Ob zaključku vsi dobijo priznanja za sodelovanje -bronastega, srebrnega ali zlatega konjička ter delfinčka.

Vzporedno potekajo tudi različne vodene aktivnosti: izvajajo kemijske in fizikalne poskuse, sestavljajo leseno brunarico, obiščejo mini pustolovski park, ogledajo si bližnjo ferato, spoznajo osnove plezanja in samovarovanja, imajo igralno-gibalne poligone, itd.

Otroci imajo tudi nekaj prostega časa, ki ga zapolnijo z različnimi aktivnostmi v naravi, z družabnimi igrami in druženjem s svojimi vrstniki.

 

Koordinatorka: Mateja Kladnik, pomoč. ravnateljice

 

PLAVALNI TEČAJ

Za otroke iz oddelkov starosti 5-6 let v februarju in marcu organiziramo plavalni tečaj, ki poteka v bazenu na OŠ Grm v Novem mestu. Poleg staršev ga sofinancirata še Zavod za šolstvo RS Planica in Občina Trebnje.

Tečaj poteka pet dni v tednu. Otroci se v dopoldanskem času z avtobusom odpeljejo v Novo mesto, kjer opravijo 10-urni plavalni tečaj. Vaditelji otroke razdelijo v skupine glede na predznanje plavanja. Ob zaključku vsi dobijo priznanja za sodelovanje -bronastega, srebrnega ali zlatega konjička ter delfinčka.

 

Koordinatorka: Mateja Kladnik, pomoč. ravnateljice

 

Dostopnost