Kakovost v vrtcu

 

  Vrtec Mavrica Trebnje se je v šol. letu 2008-09 vključil v projekt Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, ki deluje pod okriljem Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje Ljubljana (SIQ). Po uspešni certifikacijski presoji je decembra 2013 pridobil Certifikat KAKOVOST ZA PRIHODNOST vzgoje in izobraževanja.

  Vsako šolsko leto na različnih področjih dela presojevalke Jožica Bevec, Katja Korbar in Mateja Kladnik izvajamo notranje presoje. Enkrat letno imamo s strani Inštituta za kakovost in meroslovje opravljeno zunanjo presojo, katere cilji so ugotoviti skladnosti z zahtevami KzP:2016 in Certifikacijskega pravilnika ter ugotoviti priložnosti za izboljšave. Z izpolnjevanjem zahtev vsako leto znova potrjujemo, da z nenehnimi izboljšavami dvigujemo kakovost našega vzgojno-izobraževalnega procesa in s tem uresničujemo svoje poslanstvo in razvojne vizije.

  V Vrtcu Mavrica Trebnje imamo Poslovnik kakovosti, ki je operativni dokument sistema kakovosti in opisuje sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti.

  Tim za kakovost za starše in zaposlene pripravlja ankete o zadovoljstvu, prav tako pa je na naši spletni strani zavihek, kjer lahko starši zapišejo svoje misli, ideje, pobude, itd.

  Na ta način naš vrtec vse svoje dejavnosti in udeležence usmerja v skupen cilj-nenehno izboljševanje, ki vodi k povečanju zadovoljstva otrok, staršev, zaposlenih in širše družbe. Tudi na ta način Vrtec Mavrica Trebnje uresničuje vizijo DELAMO DANES ZA BOLJŠI JUTRI.

  Mateja Kladnik, vodja kakovosti

  Dostopnost