Projekti

GOZDNI VRTEC

Cilj projekta je kontinuirano prenašanje aktivnosti iz vseh področij Kurikuluma za vrtec v naravno okolje (gozd, travnik), ter na tak način vplivati na celostni razvoj otroka.

Otrokom omogoča opazovanje in raziskovanje narave (gozda), spoznavanje rastlinskih in živalskih vrst v gozdu, spoznavanje obdobij v življenju dreves, koristnost gozda, uporabnost lesa ter otrokom približati gozd kot prijetno okolje, v katerem raziskujejo, spoznavajo, pridobivajo nova znanja in se igrajo.

Izvajalca: Žiga Mohorčič, Andrejka Jevnikar

 

NTC UČENJE

NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov, učenju z igralnimi dejavnostmi na osnovi sodobnih nevrofizioloških in psiholoških spoznanj. Sistematično se usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje razvoja sinaps v možganih. Zaradi svoje nevrofiziološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati.

Razdeljen je v tri stopnje: na prvi stopnji razvijamo ravnotežje, koordinacijo spretnost rok in prstov ter prilagoditev očesa. Na naslednjih stopnjah pa z igrami in dejavnostmi urimo in spodbujamo asociativno in funkcionalno mišljenje.

Koordinatorka: Ksenja Pravne

Izvajalke: Nina Bevec Jevnikar, Barbara Škarja, Saša Kastelic, Simona Iskra

 

EKO VRTEC

Eko šola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je sklad za okoljevarstveno izobraževanje – Foundation for Environmental Education – FEE, ki je bil ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje.

V Sloveniji poteka projekt, ki se imenuje “EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA”, v okviru društva “DOVES – Društvo za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije”.
S kakovostnimi vsebinami skupaj z otroki poskušamo graditi vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Izhajali bomo iz programskih vsebin EKO ŠOLE. V projektu sodelujejo posamezni oddelki ali enota.

Koordinatorke: Jožica Bevec, Katarina Vovk, Bojana Prpar.

 

 

E-TWINNING

E-twinning je skupnost evropskih šol. Pedagoškim delavcem, ki delajo v šolah in vrtcih po Evropi ponuja spletni portal, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več.

Z e-Twinningom smo se v našem vrtcu prvič srečali v letu 2020, v sodelovanju s slovenskimi vrtci. Vzgojiteljica Nina Bevec Jevnikar sodeluje pri projektu CLIL as a methodology in language learning s še tremi državami: Irska, Turčija in Italija. Projekt temelji na spoznavanju in učenju tujega jezika preko metode CLIL (content language integrated learning).

Izvajalki: Nina Bevec Jevnikar, Aljana Skoporc

 

 

Dostopnost