Sklad vrtca

DEL DOHODNINE SKLADU VRTCA MAVRICA TREBNJE

Spoštovani starši!

Na vas se obračamo s prošnjo, da skladu vrtca Mavrica Trebnje namenite del svoje dohodnine, do 0,3 %. Namesto da gre vaša dohodnina v državni proračun, del le te donirate vrtčevskemu skladu, ki sredstva razdeljuje na podlagi sprejetih pravil.

V skladu s Pravilnikom o kriterijih za porabo in dodeljevanje finančnih sredstev iz Sklada vrtca Mavrica Trebnje se bodo namensko pridobljena finančna sredstva iz 0,3% donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine, v celoti namenila za otroke iz socialno manj vzpodbudnih okolij, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa.

Skladu Vrtca Mavrica Trebnje lahko namenite del dohodnine na dva načina:

– Elektronsko: V portalu eDavki oddate obrazec “Zahteva za namenitev del dohodnine za donacije (Vrtec Mavrica Trebnje)”, v katerem kot davčno številko upravičenca navedete “90961030” in vpišete odstotek “0,3”.

– Osebno ali pošljete: (pred) izpolnjen obrazec “Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije” izpolnite še s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete. Nato ga odnesete ali pošljete na najbližji finančni urad. Lahko ga oddate tudi v oddelku vašega otroka in ga bo vrtec dostavil na FURS.

Obrazec je potrebno na FURS oddati najkasneje do 31. decembra tekočega leta, pri tem pa morate upopštevati tudi čas dostave, če obrazec pošljete po pošti.

Vsem, ki boste namenili del dohodnine skladu Vrtca Mavrica Trebnje, se najlepše zahvaljujemo.

Z vašim sodelovanjem bodo namen in dejavnost vrtca lažje uresničljivi.

                                                                                        Upravni odbor Sklada Vrtca Mavrica Trebnje in vodstvo vrtca

KLIKNI (obrazec)

DOBRODELNA PRIREDITEV SKLADA VRTCA MAVRICA TREBNJE
V torek, 16. 4. 2024 ob 17.00 je v KD Trebnje potekala že 16. dobodelna prireditev Sklada Vrtca Mavrica Trebnje.
Vsak od nas nosi v sebi lepe spomine iz otroštva, predvsem na tista prva leta, ko se je naša pot začela, čas vrtca in igrivosti. To so bila vrata v svet, kjer se učenje sreča z igro, kjer je vsak dan nova priložnost za odkrivanje in kjer se svet domišljije ter resničnosti prepletata.To je kraj, kjer so vsa prijateljstva pristna, kjer je smeh nalezljiv in so sanje neskončne. Skupaj malčki se veselimo vsakega dneva posebej, ki ga skupaj  preživimo, v pričakovanju nečesa novega in čarobnega.
Vreme nam je malo zagodlo vendar ni pregnalo naše dobre volje in razigranosti. Otroci in vzgojiteljice so s svojim plesom, petjem in igrivostjo pričarali  čudovitio popoldne, polno smeha in dobre volje.  Prireditev z naslovom Naš dan – vaš dan je povezovala Barbara Leben, za ozvočenje pa je poskrbel Jože Krnc.
Teden dni pred prireditvijo je v vrtcu potekal Dobrodelni bazar na temo Otroci – otrokom. Ponujali smo izdelke, ki so jih izdelale strokovne delavke vrtca. Namen dobrodelne prireditve in bazarja je pomoč otrokom in za nadstandardne aktivnosti v vrtcu. Sklad Vrtca Mavrica Trebnje je v letošnjem šolskem letu pomagal pri poplačilu oskrbnin nekaterim otrokom iz socialno šibkih družin, in nekaterim omogočil letovanje, delno financiral izlet 5-6 letnikov v Kekčevo deželo, pokril del stroškov prevoza 4-5 letnikov v Živalski vrt ter sledil potrebam vrtca pri nakupu nadstandardne opreme. Z bazarjem in dobrodelno prireditvijo je bilo zbranih 3. 179,18 €.
Hvala vsem, ki ste prispevali prostovoljne prispevke in sodelovali pri dobrodelni prireditvi.
Helena Krnc, predsednica Sklada

DOBRODELNA PRIREDITEV VRTCA MAVRICA TREBNJE

V sredo 19. 4. 2023, je v Kulturnem domu potekala že 15. dobrodelna prireditev Vrtca Mavrica Trebnje. Otroci in vzgojiteljice so s svojim plesom, petjem in igrivostjo pričarali delček mozaika, kar je otrokom nekaj novega, lepega in čarobnega. Prireditev z naslovom Naš dan – vaš dan je povezoval Luka Bregar, za ozvočenje pa je poskrbel Jože Krnc.  Teden dni pred prireditvijo je v vrtcu potekal Dobrodelni  bazar na temo otroci – otrokom. Ponujali smo ročne izdelke, ki so jih izdelale strokovne delavke vrtcu. Naš namen prireditve in dobrodelnega bazarja je bil pomagati otrokom in izvesti nadstandardne dejavnosti v vrtcu. Za 4- 5 letne otroke bomo financirali stroške vstopnine Zlatorogove dežele, za otroke iz socialno manj vzpodbudnih okolij dodelili sredstva pri plačilu letovanja, oskrbnin, ter sledili potrebam vrtca pri nakupu nadstandardne opreme.

Zbranih sredstev za bazar je bilo cca. 1.181,98 €, za vstopnino na dobrodelni prireditvi cca. 1.524,75 €. Skupaj zbranih sredstev je bilo cca. 2.706,73 €.

Hvala vsem, ki ste prispevali svoje prostovoljne prispevke in sodelovali pri dobrodelni prireditvi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Slavica Cesar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             predsednica sklada

DONACIJE ZA SKLAD

VRTCA MAVRICA TREBNJE

    Spoštovani,
    iskreno in iz srca se vam zahvaljujemo za vašo donacijo v Sklad Vrtca Mavrica Trebnje, s katero ste nam izkazali zadovoljstvo, zaupanje in hvaležnost. Z vašimi prispevki bomo pomagali našim otrokom in njihovim družinam. Sredstva, ki ste jih namenili bomo porabili za poplačilo mesečne oskrbnine otrok iz socialno manj spodbudnih okolij, za izlet naših 5-6 letnikov v Kekčevo deželo ter za nakup nadstandardne opreme za potrebe otrok Vrtca Mavrica Trebnje.
    Hvala za vašo dobrodelnost.
    Sklad Vrtca Mavrica Trebnje

    Dostopnost