KEKEC

Tel.: 07 34 81 188

Poslovni čas enote: 5:30 – 17:00

Vodja enote: ŽIGA MOHORČIČ

Št. oddelkov: 6 (3 oddelki 1. starostnega obdobja in 3 oddelki 2. starostnega obdobja)

OBOGATITVENA DEJAVNOST: NARAVA NAS POVEZUJE 
Otroci bodo igralnico v naravi spoznali preko vseh področij kurikuluma z različnimi dejavnostmi v treh sklopih. Spoznavali bodo barve narave in jih praktično uporabljali pri ustvarjanju v naravi, z gibanjem raziskovali in spoznavali gozd v zimskem času ter se umetniško izražali spomladi. Otrokom bomo približali gozd kot prijetno okolje v katerem raziskujejo, spoznavajo, pridobivajo nova znanja in se igrajo.
Gozd oblikuje vrednote, ki se odražajo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, temveč tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja.
Dostopnost