Vizija vrtca

Vizija DELAMO DANES ZA BOLJŠI JUTRI nas vodi k prizadevanju, da vsi udeleženci- otroci, starši, zaposleni, vodstvo in ustanovitelj vsakodnevno gradimo mozaik z drobnimi kamenčki za boljši jutri.

Ustvarjalnost, inovativnost in znanje otrok dosegamo s profesionalnim delom, dobrimi medsebojnimi odnosi in vključevanjem vrtca v okolje.

Dostopnost