DELAMO DANES ZA BOLJŠI JUTRI

MAVRICA

 Hodnik A    Hodnik B    Hodnik C

KEKEC

VIDEK

DOBRNIČ

ROMANO

ostrzek

OSTRŽEK

LOVRENC

GUBČEVA

Vrtec Mavrica Trebnje je vrtec igre in znanja, kjer se dogajajo zanimive, razburljive, pravljične in mavrične stvari. Je hiša za majhne in velike, ki se radi igramo in nam igra predstavlja mnogo več kot le zabavo. Z vsakodnevnimi dejavnostmi negujemo otrokovo radovednost, domišljijo in raziskovalnega duha, zagotavljamo mu možnost izbire in spodbujamo samostojnost. V ospredje postavljamo njegove potrebe, ideje, zamisli in občutke.

Najmlajše vzgajamo v duhu pomembnih življenjskih vrednot kot so razumevanje, sprejemanje drugačnosti, empatija, solidarnost, pa tudi odgovornost, strpnost in kritično razmišljanje.

Smo vrtec, kjer rastejo nasmejani, zadovoljni in ustvarjalni otroci, ki znajo stopati življenju naproti.

Otrok

ENOT

oddelkov

Zaposlenih

Dostopnost