Program s prilagojenim izvajanjem

 

Oddelek s prilagojenim programom se nahaja v enoti Mavrica, hodnik A.

V oddelku je mnogo več priložnosti za osebni pristop, individualizacijo in prilagajanje vzgojno izobraževalnemu procesu posameznemu otroku, njegovim zmožnostim in počutju.

V oddelek so vključeni otroci, ki so v skladu z  odločbo ZRŠS usmerjeni v v prilagojen program za predšolske otroke. V oddelku je šest otrok.

 

Dostopnost