Obogatitvene dejavnosti

Naše vsakdanje delo v vrtcu popestrimo

z obogatitvenimi dejavnostmi in so del Kurikuluma za vrtce.

Izvajajo jih strokovni delavci vrtca, nekatere pa

organiziramo v sodelovanju z zunanjimi

institucijami.

MAŽORETNO PLESNE URICE

Obogatitveno dejavnost organiziramo za deklice stare od 5 do 6 let. Dejavnost poteka v dopoldanskem času, predvidoma bo 10 srečanj.

Izvajali se bodo različni plesi ob glasbi, igranje glasbeno-didaktičnih in gibalnih iger, vključevanje mažoretne palice v ples: osnovni gibi z mažoretno palico.

Ob zaključku dejavnosti bo organiziran nastop za starše.

Dejavnost vodita Petra Slak in Nuša Erjavec.

 

GLASBENE URICE

Obogatitveno dejavnost organiziramo za deklice stare od 5 do 6 let. Dejavnost poteka v dopoldanskem času, predvidoma bo 10 srečanj.

Otroci preko igre na domiselne načine vstopajo v svet glasbe.

 

Dejavnost vodi Barbara Leben.

CICI FOLKLORA

Obogatitveno dejavnost organiziramo za otroke stare od 4 do 5 let. Dejavnost poteka v dopoldanskem času, predvidoma je 10 srečanj.

Namen dejavnosti je spodbujanje veselja do glasbeno-plesne umetnosti kot del družbenega in kulturnega življenja in spoznavanje ter usvajanje slovenskih ljudskih plesov, jih spremljati z inštrumenti ter otroškimi igrami.

Dejavnost vodita Marta Rogelj Lipoglavšek in Rebeka Škrilac.

MALA ŠOLA NOGOMETA

Obogatitveno dejavnost poteka v sodelovanju z Nogometnim klubom Trebnje in jo organiziramo za otroke stare od 5 do 6 let. Dejavnost poteka v dopoldanskem času, predvidoma bo 10 srečanj. Na nogometnih uricah se otroci preko igre navajajo na žogo, izvajajo različne vaje brez žoge in z žogo.

 

Dejavnost vodi Mladen Šiška.

FITOVI DNEVI

Namen tega projekta je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi učenje, povečati telesno dejavnost za krepitev zdravja, gibanje naj otroku postane nepogrešljiva navada in hkrati del njegovega vsakdanjika. Gibalne aktivnosti vključujemo prav v vsa področja kurikuluma.

V okviru projekta izvajamo celo paleto dejavnosti, nekatere potekajo preko celotnega šolskega leta, druge pa so enkratni dogodki, namenjeni spodbujanju gibalno aktivnega življenjskega sloga.

Po podprojektu »Učimo za življenje» z različnimi akcijami, delavnicami in drugimi dejavnostmi vsako leto obeležimo:

› EVROPSKI DAN BREZ AVTOMOBILA – 21. september (peš v vrtec)

› SVETOVNI DAN HOJE – FIT hoja za zdravje – 15. oktober

› SVETOVNI DAN STRPNOSTI – 16. november

› SVETOVNI DAN ZDRAVJA – 7. april in

› SVETOVNI DAN GIBANJA – ŠPORTA in DRUŽINE – mesec maj

 

Koordinatorka: Tina Šinkovec Sila, vzgojiteljica

 

MALI SONČEK

je gibalni/športni program namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj.

Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti

Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti

Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti

Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, priporočamo, da otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program.

Otroci program izvajajo po enotah v različnih težavnostnih stopnjah. Tekom leta otroci preizkušajo svoje znanje v kolesarjenju, vožnji s skiroji, poganjalci, se igrajo različne igre z žogami, priredimo mini kros, hodimo na daljše pohode, orientacijske pohode, otroci ustvarjajo in se izražajo z gibanjem in ritmom ter izvajajo naravne oblike gibanja. Za vsako uspešno opravljeno nalogo prejmejo nalepko, ki si jo prilepijo v knjižico.

Ob zaključku šolskega leta vsak otrok prejme priznanje, vstopniki pa medalje.

 Koordinatorka: Lidija Sila, VPO pomoč. vzgojiteljice

 

MAVRIČNI BRALČEK

Namen obogatitvene dejavnosti je, da otroci ob knjigi doživljajo veselje, pridobivajo pozitiven odnos do knjige in knjižnice, se urijo v pripovedovanju in premagujejo strah pred javnim nastopanjem.

Strokovni delavci oddelka pripravijo seznam knjig. Starši jih izberejo skupaj z otrokom in jih preberejo.

Nato otrok kratko vsebino knjige predstavi prijateljem v vrtcu.

Število prebranih knjig po starostnih obdobjih:

                     › 1-2 leti (1 knjiga- starši jo preberejo doma);

                     › 2-3 leta (2 knjigi- 1 knjigo preberejo v vrtcu, 1 preberejo starši doma);

                     › 3-4 leta (2 knjigi in 1 deklamacija- 1 knjigo preberejo v vrtcu, 1 preberejo starši doma, deklamacijo se otroci naučijo doma);

                     › 4-5 let (3 knjige in 1 deklamacija- 1 knjigo preberejo v vrtcu, 2 preberejo starši doma, deklamacijo se otroci naučijo doma);

                     › 5-6 let (3 knjige in 2 deklamaciji- 1 knjigo preberejo v vrtcu, 2 preberejo starši doma, deklamaciji se otroci naučijo doma).

Koordinatoraka: Maja Ucman, vzgojiteljica 

PRVI KORAKI V ANGLEŠČINO

Izvajamo jih v oddelkih starosti 4-6 let. Želimo, da otroci na tej zgodnji stopnji jezik predvsem začutijo, saj nezavedno in igraje pridobijo občutek za različne glasove, ritem, intonacijo in naglas.

Program sledi gradivu Cookie and Friends. Otroci pri uricah pojejo pesmice, spoznavajo rime in besedne igre, se zabavajo ob prstnih igrah, z njimi pa zapojejo tudi lutke.

Vse to so naravni načini, s katerimi otrokom čim bolj približamo uvodno spoznavanje tujega jezika.

Koordinatorka: Petra Vidmar, VPO pomoč. vzgojiteljice

MAVRIČNI ABONMA

Mavrični abonma omogoča otrokom, da se srečajo z gledališko dejavnostjo, s kulturnim okvirjem, hkrati pa pripomore k boljšemu čustvenemu, socialnemu in intelektualnemu razvoju.

S predstavami želimo otrokom pričarati svet pravljic in domišljije malo drugače, saj se na preprost, ustvarjalen, duhovit in izviren način približamo otrokom in njihovemu dojemanju sveta. 

Koordinatorka: Nuša Erjavec, pomoč. ravnateljice

Dostopnost