VIDEK

Tel.: 07 34 81 190

Poslovni čas enote: 5:30 – 17:00

Vodja enote: SIMONA UMEK

 

Št. oddelkov: 4 oddelki 1. starostnega obdobja

OBOGATITVENA DEJAVNOST:  Z LUTKO V NARAVO
V enoti Videk bomo v tem šolskem letu otroke s pomočjo lutke »popeljali« v naravo. Lutke bodo otrokom predstavljale motivacijo pri odkrivanju in raziskovanju gozda, travnikov in vrtov v okolici vrtca in jih spodbujale k opazovanju in raziskovanju narave ter okolja okoli nas. Skupaj bomo odkrivali živali, materiale, snovi ter ustvarjali z naravnim materialom, ki ga bomo v tem okolju našli. Iz izdelkov, ki jih bomo izdelali iz različnih materialov, bomo v enoti pripravili skupno razstavo, ki bo na ogled staršem in vsem obiskovalcem naše enote.
Ob koncu obogatitvene dejavnosti bodo lutke, ki nas bodo popeljale »v svet« zaigrale lutkovno predstavo. Dejavnosti in okolje bomo prilagodili otrokovim razvojnim zmožnostim.
Dostopnost