USPEŠNO IZVEDEN PLAVALNI TEČAJ

24.03.2023

Z zgodnjim vključevanjem otroka v različne gibalne aktivnosti mu spodbudimo veselje, pozitivno samopodobo, zaupanje vase ter navdušenje za gibanje, ki vpliva na njegov pogled in doživljanje skozi vsa obdobja njegovega življenja. 

Vrtec Mavrica Trebnje kot dodatno dejavnost, za otroke starosti od 5 do 6 let, organizira plavalni tečaj. Osnovni namen programa Naučimo se plavati je povečati število plavalcev ter izboljšati plavalno znanje otrok. Gre za enoten sistem poučevanja in nagrajevanja učenja plavanja v Republiki Sloveniji.

Dejavnost podpira tudi občina Trebnje, saj otrokom, ki imajo stalno prebivališče v občini, nameni sredstva iz dodatnih programov in javnega razpisa Občine Trebnje za sofinanciranje izvajalcev javnega programa športa v letu 2023. Tako se cena zmanjša glede na pogodbena sredstva. Za vse otroke, ki se udeležijo tečaja pa program sofinancira tudi Zavod Za šport RS Planica.

Letos je tečaj, ki se je izvajal v bazenu pri 0Š Grm v Novem mestu, obiskovalo 78 otrok. Pri preverjanju začetnega znanja plavanja je bilo 60 otrok neplavalcev oz. neprilagojenih na vodo. V treh tednih so bili izvedeni trije tečaji po deset ur. Večina otrok je lepo napredovala, saj jih je 11 osvojilo bronastega morskega konjička (otrok 5 sekund drsi na vodi), 21 srebrnega morskega konjička (otrok preplava 8 m), zlatega morskega konjička so osvojili 4 otroci (otrok preplava 25 m). Kar 26 otrok si je priplavalo delfinčka (otrok preplava 35 m).

Osnovni cilj vseh dejavnosti v okviru plavalnega tečaja je v prvi meri zadovoljstvo otroka v gibanju, spoznavanju sebe, navajanju ter odpravljanju morebitnega strahu pred vodo. Veščine in izkušnje, pridobljene na plavalnem tečaju zagotavljajo varno gibanje ob, na in v vodi ter predstavljajo eno izmed najboljših preventivnih sredstev pri preprečevanju nesreč.

Mateja Kladnik, pomočnica ravnateljice

Foto: Suzana Vencelj Gorišek

Dostopnost