MAŽORETNO PLESNE URICE V VRTCU

24.06.2022

V letošnjem šolskem letu so v Vrtcu Mavrica Trebnje potekale Mažoretno plesno urice za dekleta iz starostnih skupin 5-6 let. Obogatitveno dejavnost sta izvajali Nuša Erjavec in Petra Slak.

Vpisanih je bilo 42 deklet, delo je potekalo v treh manjših skupinah. Dekleta so spoznavala različne plesne korake in osnovne elemente z mažoretno palico. Izvajale smo različne ritmično-didaktične igre in naloge, preko katerih so dekleta usvajala osnove ritma in giba.  Svoje pridobljeno znanje so predstavile na dobrodelni prireditvi Sklada vrtca in svojim staršem preko videlo posnetka.

Za svoj trud in sodelovanje so dekleta ob koncu šolskega leta prejela priznanje.

Petra Slak in Nuša Erjavec

Dostopnost