NTC učenje

NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov, učenju z igralnimi dejavnostmi na osnovi sodobnih nevrofizioloških in psiholoških spoznanj. Sistematično se usmerjamo k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje sinaps v možganih. Zaradi svoje nevrofiziološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati. Razdeljen je na tri stopnje: na prvi stopnji razvijamo ravnotežje, koordinacijo, spretnost rok in prstov ter prilagoditev očesa. Na naslednjih stopnjah pa z igrami in dejavnostmi urimo in spodbujamo asociativno in funkcionalno mišljenje.

Dostopnost