VIDEK

Tel.: 07 34 81 190

Poslovni čas enote: 5:30 – 17:00

Vodja enote: BARBARA ŠKARJA

Št. oddelkov: 4 oddelki 1. starostnega obdobja

Obogatitvena dejavnost: 

POSKOČNI VIDEK

Otroci se bodo preko celega šolskega leta

na igriv način  gibalno-plesno izražali.

Rdeča nit naše enote bo ples, ki nas bo igrivo povezoval

pri našem raziskovanju in spoznavanju

gibalno-plesnega izražanja.

Upoštevali bomo otrokovo neposrednost, drugačnost,

izvirnost- OTROKOVO SVOBODO.

Dostopnost