Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti

Med dodatne dejavnosti sodijo različne dejavnosti, ki so lahko tudi s področij dejavnosti kurikuluma (letovanje in plavalni tečaj za otroke iz oddelkov starosti 5-6 let, izlet v Kekčevo deželo za otroke iz oddelkov starosti 5-6 let, izlet v Zlatorogovo pravljično deželo za otroke iz oddelkov starosti 4-5 let).

Namenjene so otrokom, ki so že vključeni v vrtec in so plačljive.

Dostopnost