Kontakti

UPRAVA

Ravnateljica
Andreja Stegenšek
Tel.: 07/34 81 184
andreja.stegensek@vrtec-trebnje.si

Pomočnici ravnateljice
Mateja Kladnik
Tel.: 07/34 81 187
mateja.kladnik@vrtec-trebnje.si

in

Nuša Erjavec
Tel.: 07/34 81 193
nusa.erjavec@vrtec-trebnje.si

Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima
Barbara Pečar
Tel.: 07/34 81 194
barbara.pecar@vrtec-trebnje.si

Tajništvo:
Katja Korbar
Tel.: 07/34 81 180
katja.korbar@vrtec-trebnje.si

Računovodstvo:
Betka Novak
Tel.: 07/34 81 182
betka.novak@vrtec-trebnje.si

Knjigovodstvo in obračun oskrbnin: 
Maja Ilovar in Katjuša Božnar
Tel.: 07/34 81 183
knjigovodstvo@vrtec-trebnje.si

Svetovalna služba:
Ksenja Pravne
Tel.: 07/34 81 185
ksenja.pravne@vrtec-trebnje.si

in

Petra Slak
Tel.: 07/34 81 354
petra.slak@vrtec-trebnje.si

ENOTE

MAVRICA

Režunova ulica 8
8210 Trebnje

Poslovni čas vrtca: od 5:30 do 17:00
Hodnik A
Tel.: 07/34 81 195
Hodnik B
Tel.: 07/34 81 196
Hodnik C
Tel.: 07/34 81 197

KEKEC

Kidričeva ulica 2
8210 Trebnje

Poslovni čas vrtca: od 5:30 do 17:00
Tel.: 07/34 81 188

VIDEK

Slakova ulica 5
8210 Trebnje

Poslovni čas vrtca: od 5:30 do 17:00
Tel.: 07/34 81 190

ostrzek

OSTRŽEK

Slakova ulica 5
8210 Trebnje

Poslovni čas vrtca: od 5:30 / 6:00 do 17:00
Tel.: 07/34 81 191

DOBRNIČ

Dobrnič 2
8211 Dobrnič

Poslovni čas vrtca: od 5:30 do 16:30
Tel.: 07 34 81 863 / 031 744 972 

ROMANO

Vejar 121
8210 Trebnje

Poslovni čas vrtca: od 8:00 do 14:00
Tel.: 031 658 097

MOJCA

Režunova ulica 9 in 10
8210 Trebnje

Poslovni čas vrtca: od 5:30 do 17:00
Tel.: 059 013 027 / 031 271 172

GUBČEVA

Gubčeva cesta 21
8210 Trebnje

Poslovni čas vrtca: od 6:00 / 6:30 do 16:00
Tel.: 07 34 81 353 / 07 34 81 370

Gubčeva 23 je trenutno zaprta.

LOVRENC

Šentlovrenc 4A
8212 Velika Loka

Poslovni čas vrtca: od 5:30 / 6:00 do 16:30
Tel.: 059 021 689/ 059 022 014

Dostopnost