LOVRENC

Tel.: 059 021 689 (L1, L2)

          059 022 014 (L3, L4)

          Mob. št.: 051 380 301

Poslovni čas: 5:30 – 16:30

Vodja enote: HELENA KRNC

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: KO LUTKE OŽIVIJO

Pogosto imajo lutke ali gledališki liki pri vzgoji večjo moč kot odrasli, otroku predstavijo nek pogled na svet in ga do neke mere tudi vzgajajo. Otroku z ogledom predstave omogočamo izmenjavo izkušenj, ob katerih raste in pridobiva znanje, kar mu pomaga pri njegovem razvoju. Pri simbolni gledališki ali lutkovni igri se krepi otrokova ustvarjalnost, njegov čustveni in razumski svet. Samo vživljanje otroka v lutko ali igralca pomeni bogatenje njegovega čustvenega in psihosocialnega sveta. Otroci se z določenimi liki poistovetijo in jim želijo biti podobni.
Skozi šolsko leto bomo strokovne delavke za otroke pripravile štiri lutkovno – gledališke predstave iz katerih bomo izpeljale nadaljne dejavnosti. Otroci bodo spoznavali najrazličnejše vrste lutk, jih samostojno izdelovali, se učili z njimi rokovati, se vživeli v njihove vloge ter se preizkusili v vodenju in animaciji z lutkami.
Na določeno izbrano temo bodo nato otroci likovno poustvarjali pri tem pa spoznali različne tehnike in uporabili raznovrstne materiale.

 

Dostopnost