Prehrana in zdravje

Vodja prehrane in ZHR: Barbara Pečar

E-mail: barbara.pecar@vrtec-trebnje.si

Tel: 07/ 34 81 194

Sedež: Enota Mavrica, Režunova ulica 8

SKRB ZA PREHRANO IN ZDRAVJE

Okolje in zdravje otroka sta tesno povezana. Vrtec predstavlja otrokovo biološko, fizično in socialno okolje, ki nanj kompleksno vpliva.

Glavne higienske zahteve so navedene v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev. Vzgojiteljice in ostali zaposleni v vrtcu si prizadevamo dosledno ustvarjati pogoje za zdravo življenje.

V oddelkih skrbimo za:

 • Primerna ureditev igralnic in igrišč

 • Redno prezračevanje prostorov

 • Primerno temperaturo prostorov

 • Primerno vlago in osvetlitev prostorov

 • Primernost oblačil in obutve otroka

 • Zagotavljanje počitka po potrebi otroka

 • Dnevno telesno aktivnost

 • Osebna higiena otrok in osebja

 • Zaščita pred nalezljivimi boleznimi

 • Redni zdravniški pregledi vseh zaposlenih

 • Sanitarni pregledi kuhinj

 • Usposabljanje zaposlenih za delo z živili

 • Umivanje rok zaposlenih in otrok

V skladu z zakonom o vrtcih je vrtec vzgojno izobraževalna in ne zdravstvena ustanova. Starši morajo ob vstopu otroka v vrtec predložiti potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, s katerim zdravnik potrjuje, da otrok nima kontraidikacij za sprejem v vrtec. Istočasno morajo tudi starši opozoriti na zdravstvene posebnosti otroka (alergije, vročinski krči,…). Pri znanih hujših alergijskih reakcijah  pri otroku zahtevamo, da osebje vrtca natančno seznanite s postopki ravnanja ali nam predložite navodila lečečega pediatra.

Vrtec naj bi obiskovali le zdravi otroci. Otroci, ki so bolni ne sodijo v vrtčevski kolektiv. Za čas bolezni in zdravljenja bolezni je njihovo mesto doma.

Če zaznamo pri otroku začetek bolezni, se takoj odzovemo, obvestimo starše in jih prosimo, da otroka odpeljejo iz vrtca, ter mu zagotovijo potrebno zdravniško nego. Takšen način je najboljši za obolelega in za ohranjanje zdravja vseh ostalih otrok v oddelku.

V vrtcu ne dajemo otrokom nikakršnih zdravil, tudi ne tistih, ki jih otroku predpiše zdravnik.

Ob morebitnih nesrečah ne posegamo v otrokovo telo, temveč mu nudimo prvo pomoč, ga odpeljemo do ambulante in seveda obvestimo starše.

Vse morebitne nalezljive bolezni poskušamo preprečiti, da se ne bi razširile. Vendar brez vaše pomoči, sodelovanja in obveščanja, ne bo šlo.

V vrtcu skrbimo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Lastne kuhinje v posameznih vrtcih omogočajo sveže pripravljeno hrano, takojšno postrežbo, pripravo dodatnih prigrizkov (z dejavnostjo otrok) in seveda uživanje hrane kot prijetno družabno izkušnjo.

Otroci so deležni dnevno treh obrokov:

 • zajtrk,

 • dopoldanska sadna malica za otroke v prvem starostnem obdobju,

 • kosilo,

 • popoldanska malica.

V kolikor otrok potrebuje dietno prehrano, starši prinesejo zdravniško potrdilo s seznamom prepovedanih in dovoljenih živil. Vsako spremembo prehrane otroka starši sporočajo organizatorki prehrane.

Otrok s hrano ne silimo, tudi če tako zahtevajo starši. Izogibamo se tekmovanju in nepotrebnemu primerjanju.

V vrtcu otroci lahko počivajo in spijo.Zanje imamo pripravljene posebne zložljive ležalnike s posteljnino. Vsak otrok ima svoj ležalnik, ki je označen z znakom, katerga si izbere otrok. Posteljnino preoblačimo po urniku na 14 dni, ob pojavu bolezni pa po potrebi pogosteje.

Otroke, kateri še uporabljajo pleničke, previjamo in preoblačimo po predpisanem higienskem protokolu. Vsak otrok dobi svežo podlago na previjalno mizo. Vzgjiteljica ali njena pomočnica uporabljata rokavice in si pred in po previjanju umijeta roke. Upoštevamo postopek čistih in nečistih poti in preprečujemo križanje le-teh.

 

———————————————–

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI

V vrtcu praznujemo rojstne dneve otrok tako, da poskrbimo za primerno vzdušje in del vzgojnih dejavnosti namenimo slavljencu. V primeru, da ste se starši na roditeljskih sestankih dogovorili, da rojstni dan  popestrite  s hrano (ni nujno!), morate upoštevati naslednje zahteve glede živil:

 • NEDOVOLJENO: SLAŠČICE (torte, pite, rezine, biskvitne lizike,…), SLADOLEDARAŠIDIsmoki, mešani oreščki (študentska hrana), Snickers, M&M bomboni,…

 • MANJ PRIPOROČLJIVO: mehki bomboni, male čokoladice (en izdelek za otroka je dovolj) – ne smejo vsebovati arašidov

 • PRIPOROČLJIVO: sveže in suho sadje (jabolčni čips,…), sadni sokovi in nektarji, keksi, sadno-žitne rezine (crispy, Frutabele,…) – brez arašidov in sledov oreščkov.

Vsa živila morajo biti:

 • zapakirana v originalni embalaži (razen sveže sadje),

 • shranjevanje pri sobni temperaturi (ne v hladilniku),

 • roku uporabnosti

 • s slovenskim zapisom deklaracije.

V kolikor boste vseeno v vrtec prinesli nedovoljena živila, vam jih bomo morali zavrniti.

Hvala za razumevanje.

Dostopnost