Izpis otroka

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli na predpisanem obrazcu. V primeru, da starši oddajo odjavo do 20. v mesecu se šteje, da je otrok izpisan iz vrtca s prvim dnem naslednjega meseca.

Dostopnost