Svetovalna služba

 

 

                                             Svetovalna delavka: Ksenja Pravne

E-mail: ksenja.pravne@vrtec-trebnje.si

Tel: 07/ 3481 185, 031 744 929

Uradne ure: ponedeljek od 15:00 do 16:30

Sedež: Enota Mavrica, Režunova ulica 8

 

Svetovalna delavka Ksenja Pravne sodeluje s starši, strokovnimi delavci vrtca, vodstvom vrtca in zunanjimi institucijami pri ustvarjanje pogojev za dobro počutje in optimalen razvoj otroka. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno v preventivo. Prizadeva si, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali.

Svetovalno delo temelji na prostovoljnosti ter zaupnosti podatkov. Poteka v obliki individualnih razgovorov in v soglasju s starši tudi kot opazovanje otroka v oddelku in povezovanje z zunanjimi institucijami.

Svetovalna delavka je kontaktna oseba vrtca s starši, ki se z njimi sreča že ob vpisu in tudi v situacijah, ko potrebujejo pomoč, spodbudo, dodatne informacije in pojasnila.

Na svetovalno službo se starši lahko obrnejo osebno v primerih, ko imajo vprašanja glede:

-vpisa, izpisa, premestitve otroka, prostih mest v vrtcu;

-v primeru, ko se starši soočajo s problemi, dilemami, strahovi glede razvoja otroka in njihove vzgoje, kot tudi z vprašanji, ki se jim pojavljajo ob kritičnih in prelomnih dogodkih v življenju družine (vstop v vrtec, preselitev, vstop v šolo, rojstvo, ločitev…).

 ———————————————————————————————————————

Izvajalka dodatne strokovne pomoči: Petra Slak

E-mail: petra.slak@vrtec-trebnje.si

Tel: 07/34 81 354, 051 229 703

Sedež: Enota Mavrica, Režunova ulica 8

 

Dodatno strokovno pomoč izvaja inkluzivna pedagoginja in vzgojiteljica predšolskih otrok

Petra Slak. Izvajalka z ustreznim specialno pedagoškim pristopom spodbuja otrokov razvoj,

in sicer v oddelku kot podpora otroku pri vključevanju v igro in dejavnosti ter izven oddelka

individualno. Otrokom omogoča, da skozi igro in razne zanimive dejavnosti razvijajo svoje

spretnosti in sposobnosti.

Izvaja se v obsegu 1 ali 2 ur tedensko. O obliki izvajanja ter prednostnih ciljih se skupaj

dogovarjajo člani strokovne skupne. DSP vključuje tudi svetovanje in podporo staršem ter

vzgojiteljem pri delu z otrokom. Izvajalka pomaga vzgojiteljicam pri spremljanju otrokovega

razvoja ter načrtovanju morebitnih prilagoditev v oddelku.

 

Dostopnost