Sklad vrtca

DEL DOHODNINE SKLADU VRTCA MAVRICA TREBNJE

Spoštovani starši!

Na vas se obračamo s prošnjo, da skladu vrtca Mavrica Trebnje namenite del svoje dohodnine, do 0,3 %. Namesto da gre vaša dohodnina v državni proračun, del le te donirate vrtčevskemu skladu, ki sredstva razdeljuje na podlagi sprejetih pravil.

V skladu s Pravilnikom o kriterijih za porabo in dodeljevanje finančnih sredstev iz Sklada vrtca Mavrica Trebnje se bodo namensko pridobljena finančna sredstva iz 0,3% donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine, v celoti namenila za otroke iz socialno manj vzpodbudnih okolij, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa.

Skladu Vrtca Mavrica Trebnje lahko namenite del dohodnine na dva načina:

– Elektronsko: V portalu eDavki oddate obrazec “Zahteva za namenitev del dohodnine za donacije (Vrtec Mavrica Trebnje)”, v katerem kot davčno številko upravičenca navedete “90961030” in vpišete odstotek “0,3”.

– Osebno ali pošljete: (pred) izpolnjen obrazec “Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije” izpolnite še s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete. Nato ga odnesete ali pošljete na najbližji finančni urad. Lahko ga oddate tudi v oddelku vašega otroka in ga bo vrtec dostavil na FURS.

Obrazec je potrebno na FURS oddati najkasneje do 31. decembra tekočega leta, pri tem pa morate upopštevati tudi čas dostave, če obrazec pošljete po pošti.

Vsem, ki boste namenili del dohodnine skladu Vrtca Mavrica Trebnje, se najlepše zahvaljujemo.

Z vašim sodelovanjem bodo namen in dejavnost vrtca lažje uresničljivi.

                                                                                        Upravni odbor Sklada Vrtca Mavrica Trebnje in vodstvo vrtca

KLIKNI (obrazec)

 

  Sklad Vrtca Mavrica Trebnje je bil ustanovljen leta 2006, z namenom, vsem otrokom omogočiti najboljše pogoje in možnosti pridobivanja znanja ter prijetno preživljanje časa v vrtcu. Financira se izključno z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi.

  Sklad upravlja upravni odbor. Vseh članov sklada je 13. Od tega je šest članov iz vrtca (Slavi Cesar, Helena Krnc, Tjaša Lopatec, Tjaša Poglavc, Lidija Sila, Mojca Mihelič), šest članov predstavnikov staršev (Jasmina Pakiž, Anita Pirnat, Barbara Gričar, Petra Kastelic, Tina Drčar, Maks Bregar) in en predstavnik ustanovitelja (Aleksandra Stritar).

  Sklad deluje po sprejetih pravilih. Vsako leto pripravi program delovanja z različnimi delovnimi nalogami. Vsako leto pripravi tudi dobrodelno prireditev.

  Način razporeditve sredstev iz sklada vrtca:

  • financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev,

  • nakup nadstandardne opreme,

  • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti,

  • pomoč pri izvajanju projektov,

  • pomoč za otroke iz socialno ogroženih družin

  • Predsednica sklada je ga. Slavica Cesar.

  Za vsako dodatno informacijo smo na voljo v upravi Vrtca Mavrica Trebnje.

  DOBRODELNA PRIREDITEV VRTCA MAVRICA TREBNJE

  V sredo 20. 4. 2022 je v Kulturnem domu potekala že 14. dobrodelna prireditev Vrtca Mavrica Trebnje. Otroci vrtca Mavrica Trebnje, ter vrtčevske mažorete so s plesom, petjem in s svojo igrivostjo pričarali delček mozaika, kar vzgojitelji doživljamo z njimi. Dobrodelnost in želja po boljšem je omogočila otrokom nekaj novega, lepega in čarobnega. Prireditev z naslovom Naš dan – vaš dan je povezovala Barbara Leben.

  Teden dni pred prireditvijo je v vrtcu potekal dobrodelni  bazar na temo Otroci – otrokom. Ponujali smo ročne izdelke, ki so jih izdelali strokovni delavci vrtca. Z zbranimi prostovoljnimi prispevki bodo financirani stroški izleta v Zlatorogovo deželo za 4-5 letne otroke.

  Na bazarju je bilo zbranih 1.456,00 €, na dobrodelni prireditvi pa 1.303,00 €. Skupaj je bilo tako zbranih 2.759,00 € prostovoljnih prispevkov, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo.

  Sklad želi s svojim delovanjem puščati z otroki in v otrocih sledi in skupaj ustvarjati čudovite spomine na vrtčevske dni.

                                                                                                                                                                     Slavica Cesar

                                                                                                                                                                    predsednica sklada

   

  Dostopnost