Sklad vrtca

 

  Sklad Vrtca Mavrica Trebnje je bil ustanovljen leta 2006, z namenom, vsem otrokom omogočiti najboljše pogoje in možnosti pridobivanja znanja ter prijetno preživljanje časa v vrtcu. Financira se

  izključno z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi.

  Sklad upravlja upravni odbor. Vseh članov sklada je 13. Od tega je šest članov iz vrtca (Slavi Cesar, Helena Krnc, Tjaša Lopatec, Tjaša Poglavc, Lidija Sila, Blanka Blatnik), šest članov

  predstavnikov staršev Jasmina Pakiž, Anita Pirnat, Barbara Gričar, Petra Kastelic, Tina Drčar, Maks Bregar) in en predstavnik ustanovitelja (Aleksandra Stritar).

  Sklad deluje po sprejetih pravilih. Vsako leto pripravi program delovanja z različnimi delovnimi nalogami. Vsako leto pripravi tudi dobrodelno prireditev.

  Način razporeditve sredstev iz sklada vrtca:

  • financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev,

  • nakup nadstandardne opreme,

  • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti,

  • pomoč pri izvajanju projektov,

  • pomoč za otroke iz socialno ogroženih družin

  • Predsednica sklada je ga. Slavica Cesar.

  Za vsako dodatno informacijo smo na voljo v upravi Vrtca Mavrica Trebnje.

  Dostopnost