Sklad vrtca

DEL DOHODNINE SKLADU VRTCA MAVRICA TREBNJE

Spoštovani starši!

Na vas se obračamo s prošnjo, da skladu vrtca Mavrica Trebnje namenite del svoje dohodnine, do 0,3 %. Namesto da gre vaša dohodnina v državni proračun, del le te donirate vrtčevskemu skladu, ki sredstva razdeljuje na podlagi sprejetih pravil.

V skladu s Pravilnikom o kriterijih za porabo in dodeljevanje finančnih sredstev iz Sklada vrtca Mavrica Trebnje se bodo namensko pridobljena finančna sredstva iz 0,3% donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine, v celoti namenila za otroke iz socialno manj vzpodbudnih okolij, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa.

Skladu Vrtca Mavrica Trebnje lahko namenite del dohodnine na dva načina:

– Elektronsko: V portalu eDavki oddate obrazec “Zahteva za namenitev del dohodnine za donacije (Vrtec Mavrica Trebnje)”, v katerem kot davčno številko upravičenca navedete “90961030” in vpišete odstotek “0,3”.

– Osebno ali pošljete: (pred) izpolnjen obrazec “Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije” izpolnite še s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete. Nato ga odnesete ali pošljete na najbližji finančni urad. Lahko ga oddate tudi v oddelku vašega otroka in ga bo vrtec dostavil na FURS.

Obrazec je potrebno na FURS oddati najkasneje do 31. decembra tekočega leta, pri tem pa morate upopštevati tudi čas dostave, če obrazec pošljete po pošti.

Vsem, ki boste namenili del dohodnine skladu Vrtca Mavrica Trebnje, se najlepše zahvaljujemo.

Z vašim sodelovanjem bodo namen in dejavnost vrtca lažje uresničljivi.

                                                                                        Upravni odbor Sklada Vrtca Mavrica Trebnje in vodstvo vrtca

KLIKNI (obrazec)

 

  Sklad Vrtca Mavrica Trebnje je bil ustanovljen leta 2006, z namenom, vsem otrokom omogočiti najboljše pogoje in možnosti pridobivanja znanja ter prijetno preživljanje časa v vrtcu. Financira se izključno z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi.

  Sklad upravlja upravni odbor. Vseh članov sklada je 13. Od tega je šest članov iz vrtca (Slavi Cesar, Helena Krnc, Barbara Cesar, Tjaša Poglavc, Lidija Sila, Mojca Mihelič), šest članov predstavnikov staršev (Anja Kirm, Špela Hribar, Romana Todorov, Barbara Gričar, Marko Ravnjak, Katarina Miklavčič) in en predstavnik ustanovitelja (Aleksandra Stritar).

  Sklad deluje po sprejetih pravilih. Vsako leto pripravi program delovanja z različnimi delovnimi nalogami. Vsako leto pripravi tudi dobrodelno prireditev.

  Način razporeditve sredstev iz sklada vrtca:

  • financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev,

  • nakup nadstandardne opreme,

  • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti,

  • pomoč pri izvajanju projektov,

  • pomoč za otroke iz socialno ogroženih družin

  • V šolskem letu 2023-24 je predsednica sklada ga. Helena Krnc.

  Za vsako dodatno informacijo smo na voljo v upravi Vrtca Mavrica Trebnje.

  DOBRODELNA PRIREDITEV VRTCA MAVRICA TREBNJE

  V sredo 19. 4. 2023, je v Kulturnem domu potekala že 15. dobrodelna prireditev Vrtca Mavrica Trebnje. Otroci in vzgojiteljice so s svojim plesom, petjem in igrivostjo pričarali delček mozaika, kar je otrokom nekaj novega, lepega in čarobnega. Prireditev z naslovom Naš dan – vaš dan je povezoval Luka Bregar, za ozvočenje pa je poskrbel Jože Krnc.  Teden dni pred prireditvijo je v vrtcu potekal Dobrodelni  bazar na temo otroci – otrokom. Ponujali smo ročne izdelke, ki so jih izdelale strokovne delavke vrtcu. Naš namen prireditve in dobrodelnega bazarja je bil pomagati otrokom in izvesti nadstandardne dejavnosti v vrtcu. Za 4- 5 letne otroke bomo financirali stroške vstopnine Zlatorogove dežele, za otroke iz socialno manj vzpodbudnih okolij dodelili sredstva pri plačilu letovanja, oskrbnin, ter sledili potrebam vrtca pri nakupu nadstandardne opreme.

  Zbranih sredstev za bazar je bilo cca. 1.181,98 €, za vstopnino na dobrodelni prireditvi cca. 1.524,75 €. Skupaj zbranih sredstev je bilo cca. 2.706,73 €.

  Hvala vsem, ki ste prispevali svoje prostovoljne prispevke in sodelovali pri dobrodelni prireditvi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Slavica Cesar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               predsednica sklada

  DONACIJE ZA SKLAD

  VRTCA MAVRICA TREBNJE

   Spoštovani,
   iskreno in iz srca se vam zahvaljujemo za vašo donacijo v Sklad Vrtca Mavrica Trebnje, s katero ste nam izkazali zadovoljstvo, zaupanje in hvaležnost. Z vašimi prispevki bomo pomagali našim otrokom in njihovim družinam. Sredstva, ki ste jih namenili bomo porabili za poplačilo mesečne oskrbnine otrok iz socialno manj spodbudnih okolij, za izlet naših 5-6 letnikov v Kekčevo deželo ter za nakup nadstandardne opreme za potrebe otrok Vrtca Mavrica Trebnje.
   Hvala za vašo dobrodelnost.
   Sklad Vrtca Mavrica Trebnje

   Dostopnost