Mavrica hodnik C

Tel.: 07 34 81 197

Poslovni čas enote: 6:00-16:30

Vodja enote: NINA BEVEC JEVNIKAR

Št. oddelkov: 4 oddelki 2. starostnega obdobja

OBOGATITVENA DEJAVNOST: GIBAM ZDRAVO ZA ZABAVO

 V sklopu obogatitvene dejavnosti hodnika C, Gibam zdravo za zabavo, bo prednostno področje gibanje v povezavi z ostalimi področji. Vsak oddelek bo pripravil en dan dejavnosti v povezavi z gibanjem in še enim področjem. Dejavnosti bodo potekale v igralnicah, skupnih prostorih in tudi na prostem. Načrtujemo tudi skupno srečanje s starši na ravni enote, kjer se bomo odpravili na skupen pohod. 

 

Dostopnost