Mavrica hodnik C

Tel.: 07 34 81 197

Poslovni čas enote: 6:15-16:15

Vodja enote: TINA ŠINKOVEC SILA

Št. oddelkov: 4 oddelki 2. starostnega obdobja

Obogatitvena dejavnost: 

Z IGRO DO ŠOLE

Najstarejši otroci v vrtcu bomo razvijali veščine,

ki jih potrebujemo za lažji prehod v šolo.

Celo šolsko leto se bomo urili v samostojnosti,

kaj že znamo in kaj se še moramo naučiti.

V jesenskih mesecih se bomo posvetili varnosti v prometu,

pozimi se bomo preko knjig in govornih vaj urili v artikulaciji ter preko različnih likovnih tehnik

predstavljali kot ustvarjalci .

Pomladne mesece bomo namenili čutilom,

da zaživijo tako slušno, kot vidno.

Črpali bomo iz narave ter se učili drug od drugega.

Dobro prakso si bomo delili med seboj.

Vse skupaj pa si bomo kot dnevnik uredili v ustvarjalnem zvezku.

 

 

Dostopnost