Zdravje

ZAČASNA IZKLJUČITEV OTROKA IZ VRTCA
ZAČASNA IZKLJUČITEV JE NAJBOLJŠI UKREP ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI.
Vrtec naj bi obiskovali samo zdravi otroci. Otroci, ki so bolni ali v »akutni« rekonvalescenci po preboleli nalezljivi bolezni, ne sodijo v vrtčevski kolektiv. Zaradi tesnih stikov v skupini otrok, vključenih v vrtec, so pogoji za širjenje nalezljivih bolezni in okužb (predvsem dihal in črevesnih okužb) v takih okoljih zelo v ospredju.
Starši imate ključno vlogo pri preprečevanju širjenja bolezni in okužb v vrtcu. Če dosledno upoštevate priporočila glede ponovne vključitve otroka po preboleli bolezni ali okužbi pomembno prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb. S tem omogočite, da se otroci dobro pozdravijo, preden se ponovno vključijo v skupino in da bolezni ne širijo na svoje vrstnike.
Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma.
V vrtec ne pripeljite otroka, če je ta:
· bruhal v zadnjih 48 urah,
· imel povišano telesno temperaturo v zadnjih 48 urah,
· imel drisko v zadnjih 48 urah (2 ali večkrat dnevno vodeno blato, primesi sluzi, krvi) in
· če v primeru ušivosti ni opravljen prvi postopek razuševanja.
Če je otrok odsoten zaradi nalezljive bolezni obvestite vrtec.
Otrok sme ponovno v vrtec, ko je zdrav in vsaj 2 dni nima vročine, vsaj 1 dan ne bruha in vsaj 1 dan nima več driske.
Starši oziroma skrbniki, katerih otrok zboli za nalezljivo boleznijo med bivanjem v vrtcu, so dolžni priti po obolelega otroka takoj, ko jih o tem obvesti vrtec.
Posredno omenjeni problem ureja Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 69/95) v 4. členu.

 

Pripravila:B arbara Pečar l.r. 
Organizatorka ZHR in prehrane
Andreja Stegenšek l.r.
Ravnateljica

 

KLIK NA: VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC/ŠOLO PO PREBOLELI OKUŽBI ALI BOLEZNI – SMERNICE

 

ODNOS DO OKOLJA

Bodimo dober zgled.

Že naše najmlajše vzgajamo, kako pravilno ločevati odpadke. Tudi sami poskusite z vašimi otroci.
Ali ste vse pravilno reciklirali?

Komunala Trebnje je na svoji spletni strani namenila prav poseben kotiček za najmlajše.

OBVESTILA STARŠEM O NALEZLJIVIH OBOLENJIH
GIBANJE NA PROSTEM V ZIMSKEM ČASU

V  dneh, ko se temperatura spusti krepko pod ničlo, se vedno sprašujemo, kako je z bivanjem otrok na prostem.

Več o tem si lahko preberete na spletnih straneh NIJZ na spodnji povezavi:

http://www.nijz.si/sl/gibanje-otrok-na-prostem-v-zimskem-casu-0

ZAVRNITEV OTROKA OB PRIHODU V VRTEC

Po predhodnem pisnem dogovoru med starši oz. skrbniki in vrtcem ob vpisu otroka v vrtec lahko osebje zavrne
otroka ob prihodu v vrtec, kadar starši navedejo, da ima otrok katerega koli izmed naštetih znakov ali bolezni:

➢ Vročina, neobičajna utrujenost, razdražljivost, težko dihanje, neprestan jok ali otrok kaže druge znake
bolezni;
➢ Driska (voden iztrebek več kot 2-krat dnevno primes sluzi, krvi);
➢ Bruhanje (več kot 2-krat v 24 urah), če bi lahko šlo za okužbo (podobni znaki pri drugih družinskih članih ali
otrocih v vrtcu) in/ali pretečo izsušitev (dehidracijo);
➢ Razjede v ustih in slinjenje, razen če zdravnik izključi infekcijsko naravo bolezni;
Izpuščaj z vročino/brez vročine ali s spremembami počutja, obnašanja ali drugimi bolezenskimi znaki,
dokler zdravnik ne izključi nalezljive bolezni in potrdi, da otrok ni kužen;
➢ Gnojno vnetje oči, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen;
➢ Gnojne kožne spremembe (impetigo), dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni kužen;
➢ Uši do naslednjega dne po razuševanju;
➢ Garje do končanega zdravljenja;
➢ Streptokokno vnetje žrela (angina), škrlatinka, dokler zdravnik ne odloči, da je otrok sposoben za vrtec
(oziroma po 24 urah od začetka antibiotičnega zdravljenja);
➢ Vodeni mehurčki, dokler zdravnik ne izključi infekcijske bolezni;
➢ Norice, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen;
➢ Ošpice, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen;
➢ Oslovski kašelj, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen;
➢ Mumps, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen;
➢ Zlatenica, dokler zdravnik ne izključi infekcijske etiologije;
➢ Hepatitis A, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen;
➢ Tuberkuloza, dokler zdravnik ne potrdi, da otrok ni več kužen.«

Skrb za zdravje otroka je v prvi vrsti naloga staršev. Ko prestopi vrata vrtca je odgovornost za zdravje celotne
skupine in ne samo za vašega otroka, na strani vrtca. Le s skrbnim in odgovornim obnašanjem bomo pripomogli
k zdravju otrok.

Več informacij v: Frelih T, Kraigher A, Čakš N, Krt-Lah A, Marinko J, Hudopisk N. Smernice za vključitev otrok v vrtec/šolo po preboleli nalezljivi bolezni. Ljubljana:
Inštitut za varovanje zdravja RS, 2012. Pridobljeno 5.4.2012 s spletne strani:
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=225&pi=5&_5_id=1931&_5_PageIndex=0&_5_groupId=355&_5_newsCategory=&_5_a ction=ShowNewsFull&pl=225-5.0.

KLOPI - PREVENTIVA IN ODSTRANJEVANJE

OBVESTILO STARŠEM – KLOPI (preventiva in odstranjevanje)

 

Gibanje na prostem je za otroke izrednega pomena, zato otroci v vrtcu veliko časa preživijo v naravi. Zavedamo se, da se s tem poveča določeno tveganje zaradi bolezni, ki jih prenašajo klopi. Da do neprijetnih situacij ne bi prišlo vas prosimo, da si preberete in upoštevate nekatere koristne nasvete, kako zaščiti otroka pred ugrizom klopa.

· Ko gremo v naravo, moramo biti primerno oblečeni. Telo naj bo čim bolj pokrito: hlače naj bodo dolge, s hlačnicami v obuvalu, srajca z dolgimi, zapetimi rokavi, čez glavo poveznimo pokrivalo. Oblačila pa naj bodo svetle barve, saj na njih lažje opazimo klope.

· Zaščitimo se lahko tudi z odvračali ali repelenti. Z uporabo pa moramo biti previdni pri majhnih otrocih. V vrtcu repelentov ne uporabljamo. Uporaba teh pripravkov je v domeni staršev, zato starši otroke po lastni presoji z njimi zaščitite doma.

· Ker pa zaščita s sredstvi za odganjanje mrčesa ni povsem zanesljiva, je potrebno po vrnitvi iz gozda, travnika itd. opraviti natančen pregled telesa in lasišča, se stuširati in po potrebi umiti lase, oblačila pa oprati. Zato po prihodu domov iz vrtca otroka vsakodnevno preglejte.

· Če v vrtcu opazimo klopa, ki je že prisesan na otrokovo kožo, le te-ga ne odstranjujemo. Strokovni delavci vas pokličejo in obvestijo. Če se klopa čimprej odstrani, je manjša možnost okužbe.

· Po odstranitvi klopa bodite pozorni na rdečino-kolobar, kjer je bil klop prisesan oz. na bolezenske znake, ki so značilni za najpogostejši obolenji pri nas, ki jih povzroča klop: klopni meningoensefalitis in Lymska borelioza.

 

 

HIGIENSKI REŽIM

Dostopnost