ŽELVICE

Vzgojiteljica Mojca Šlajpah

VPO pom. vzgojiteljice Lea Kmet

Počasi se daleč pride – in malim želvicam s svojo vztrajnostjo lahko uspe vse, kar si zadajo. 

Dostopnost