»V NARAVO NA ZABAVO« VADBENA URA V JURČKOVEM GOZDU-OBOGATITVENA DEJAVNOST HODIKA B

14.06.2023

V mesecu maju smo se otroci in strokovne delavke hodnika B odpravili v gozd, kjer smo izvedli vadbeno uro.

Vsak otrok si je najprej poiskal krajšo palico, ki mu je bila v pomoč pri razteznih vajah: palico smo dvigovali nad glavo, jo ob priklonu spuščali k tlom, z njo »šofirali«, si jo podajali nad glavo in okrog telesa.

Ko smo se ogreli, smo si sestavili gozdni poligon, ki je vključeval pripomočke iz narave (hlod, štor, palica, drevo, korenine,…). Pri plezanju čez štor in na drevo so otroci krepili in urili ravnotežje ter moč,  sonožne poskoke smo urili s preskakovanjem palic, prav tako pa smo moč krepili še s prenašanjem večjih kamnov in hlodov. Otroci so bili zelo dejavni, tako pri postavljanju gibalnega poligona, ko so vlekli na kup material, kot pri samem izvajanju. Otroci iz B1-Lončki, so glavni del izvedli na lesenih igralih, kjer so si urili ravnotežje. Na začetku so potrebovali pomoč, po večkratnih ponovitvah je nekaterim uspelo, da so samostojno hodili po hlodih, po dveh ali po štirih.

V začetku šolskega leta so bili vsi otroci pri teh dejavnostih še precej nespretni in so potrebovali spodbudo in usmerjanje odraslega, sedaj pa jim gre že dobro od rok, so iznajdljivejši in spretnejši. Za umirjanje smo se igrali igro elektrika, ko smo določen gib ponavljali eden za drugim. Igro so otroci poznali že od prej, zato jim ni povzročala težav. Zaključili smo s pogovorom, kaj jim ji bilo najbolj všeč in kaj jim je bilo težko. Otroci so bili motivirani, imeli so veliko idej.

Zapisala: Barbara Kastigar, vzgojiteljica

Dostopnost