Tudi baterije lahko zagorijo

29.11.2022

V okviru teme meseca požarne varnosti 2022, smo otroci in strokovni delavki v skupini Lončki sodelovali na likovno-literarnem natečaju »Tudi baterije lahko zagorijo«.

Namen natečaja je bil ozavestiti otroke in  starše, da lahko tudi baterije povzročajo požar in tako predstavljajo nevarnost za vse nas, če z njimi ne ravnamo odgovorno.

Otroci so preizkušali kaj vse lahko s pomočjo baterij delamo, kako se s pomočjo baterije vrti vetrnica, deluje brenčalo ipd. V vrtec so prinesli svoje igrače na baterije, se z njimi igrali in jih narisali.

Občina Trebnje v sodelovanju s Službo za civilno zaščito in požarno varnost Skupne občinske uprave občin Dolenjske, je vrtcu za nagrado podarilo gasilni aparat. Otroci so prijeli priznanja, deklica iz skupine pa je prejela priznanje za uvrstitev med tri najbolj ocenjene izdelke.

Zapisala: Bojana Prpar, vzgojiteljica

Foto: Eva Omahen

Starši s podpisom soglašajo, da vrtec lahko objavi fotografije in podatke, vezane na izvedbo natečaja Tudi baterije lahko zagorijo in aktivnosti povezanih z njim, v obvestilih na spletu in drugih tiskanih ter elektronskih medijih.

Dostopnost