POSKOČNI VIDEK IN POSKOČNE RIBICE

20.06.2022

Otroci so se  preko celega šolskega leta na igriv način  gibalno-plesno izražali. Rdeča nit naše enote je bil ples, ki nas je igrivo povezoval pri našem raziskovanju in spoznavanju gibalno-plesnega izražanja. Upoštevali smo otrokovo neposrednost, drugačnost, izvirnost- OTROKOVO SVOBODO.

V enoti smo imele kotiček, ki je bil tekom celega šolskega leta na voljo za ogled vsem staršem in zaposlenim. Kotiček je »živel« celo šolsko leto in  smo ga mesečno nadgrajevale in urejale. Strokovne delavke smo se pri pisanju priprav povezovale in soustvarjale pozitivno klimo v oddelku in tako delile med seboj izkušnje, znanja in predvsem pozitivno naravnanost in zagnanost do dela.

Tudi pri »poskočnih ribicah« smo veliko gibalno-plesno ustvarjali, čeprav smo v vrtec začeli hoditi šele z mesecem februarjem. Spoznali smo kar nekaj bibarij in si izdelali kotiček, kamor smo jih prilepili (besedilo s fotografijo), na katero so otroci pokazali, kadar so jo želeli slišati. Starši so imeli na voljo vzeti domov odrezke bibarij, ki smo jih spoznali in se z njimi pozabavati tudi doma. Proti koncu meseca maja smo spoznali in se naučili rajalno igro (Ringa raja) v krogu. Otroci so zelo uživali tudi ob predvajanih audio otroških pesmicah, ob zvokih akustične kitare in ob instrumentalni glasbi.

Vsak od njih se je na svoj način ob glasbi sprostil in se ustvarjalno gibal.

Strokovne delavke enot Videk in Gubčeva

Dostopnost