Obogatitvena dejavnost hodnika B “RINGARAJA NEKOČ IN DANES”

1.06.2022

Obogatitvena dejavnost je potekala v vseh oddelkih hodnika B, na temo ljudske pesmi in plesa Ob bistrem potoku je mlin.

Otroci so spoznavali različne mline (stare in nove) preko video posnetkov in kasnejšega po ustvarjenja. Nastali so različni mlini, katere so otroci izdelali iz odpadnega in naravnega materiala. Ob izdelovanju so prepevali in na ta način usvojili, obudili ljudsko pesem še s plesom.

Otrokom smo na nek način ozavestili pomen mlinov, rek, potokov, mlinarjev, za pridobitev pomembne dobrine za ljudi- moke. Spoznavali so tudi pomen folklore, ki je pomembna za ohranjanje ljudskega izročila. Otroci vedo povedati, da je folklora skupek ljudi, ki plešejo ljudske plese v narodnih nošah.

V dejavnostih so otroci radi sodelovali ter z veseljem prepevali in zaplesali. Njihovo navdušenje, motivacija se kaže v razstavljenih izdelkih, ki se nahajajo v garderobi hodnika B.

Strokovne delavke hodnika B

Dostopnost