Dnevi likovnega ustvarjanja v Dobrniču

13.02.2023

V dneh od 6. 2. do 10. 2. 2023 so v vrtcu potekali dnevi likovnega ustvarjanja in v ta namen smo strokovne delavke otrokom v enoti Dobrnič pripravili različne likovne tehnike. Otroci so se srečali s slikanjem na sneg s tempera barvami in opazovanjem mešanja barv, risanjem portreta dr. Franceta Prešerna z ogljem, izdelovanjem kolagrafije – risanje z lepilom in odtiskovanje ter z gnetenjem, oblikovanjem in kiparjenjem iz slanega testa. S temi dejavnostmi smo poskušale spodbuditi otrokovo ustvarjalnost in jih usmeriti v njihovo spontano raziskovanje likovnih zvrsti.

V enoti Dobrnič pa smo k sodelovanju povabili tudi starše. Na hodniku smo postavili likovno delavnico, kjer so se starši z otroki lahko ustavili in prosto ustvarjali ob ponujenem likovnem materialu. Odziv je bil pozitiven in nastalo je kar nekaj umetnin.

Damjana Fajdiga, vzgojiteljica

Dostopnost