OSNOVNI PODATKI O VRTCU

Welcome!

Predstavitev in organiziranost vrtca

Občina Trebnje je z Odlokom o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Trebnje, dne 19. 2. 1997, ustanovila javni zavod, ki organizira vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Občinski svet je na seji 27. 7. 2012 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda vzgojno–varstvenega zavoda Trebnje in sicer, da se uporablja skrajšano ime in to je, VRTEC MAVRICA TREBNJE.

 

UPRAVA:

VRTEC MAVRICA TREBNJE
Režunova ulica 8
8210 Trebnje
Tel.: 07/34 81 180 / Fax: 07/34 81 192
Mobitel 041-505-781
E-pošta: info@vrtec-trebnje.si
http: www.vrtec-trebnje.si

Vrtec Mavrica Trebnje deluje v 38 oddelkih, devtih hišah in na osmih lokacijah. Odprt je vsak dan, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Število vključenih otrok je 664. 

ENOTE :

Enota VIDEK
Slakova ul. 5
tel. 07 34 81 190
Poslovni čas: 5.30 – 17:00
4 oddelki 1. starostnega obdobja.

Enota LOVRENC
Šentlovrenc 17
Tel. 059 018 645- vodja enote,
059 022 014- zbornica,
059 021 689- igralnica 1; gsm 051 380 301.
Poslovni čas: 6.00 – 16.30
V Lovrencu so trije oddelki 2 oddelka prvega starostnega obdobja in 1 oddelek drugega starostnega obdobja.

Enota MOJCA
Režunova ulica 9 in 10
tel. 059 013 027 
Poslovni čas: 5.30 – 17:00
2 oddelka 2. starostnega obdobja.

Enota OSTRŽEK
Slakova ul. 5
Poslovni čas: 6.00 – 16:30
3 oddelki so 1. starostno obdobje, 1 oddelek je 2. starostno obdobje.

Enota KEKEC
Kidričeva ul. 2
tel. 07 34 81 188
Poslovni čas: 5.30 – 17:00
4 oddelki so 2. starostno obdobje, 2 oddelka sta 1. starostno obdobje.

Enota DOBRNIČ
Dobrnič 1
tel 07 34 81 863 / 031 744 972
Poslovni čas: 5.30 – 16:30
2 kombinirana oddelka

Enota ROMANO
Vejar 121
tel. 031 658 097
Poslovni čas: 8.00 – 14:00
1 oddelek 2. starostnega obdobja

Enota MAVRICA
Režunova ulica 8
ŠTEVILO ODDELKOV: 14
Poslovni čas: 5:30 – 17:00

Hodnik A
tel. 07 34 81 195
4 oddelki so 1. starostno obdobje. V hodniku A imamo tudi oddelek s prilagojenim programom.

Hodnik B
tel. 07 34 81 196
6 oddelkov 2. starostnega obdobja.

Hodnik C
tel. 07 34 81 197
4 oddelki 2. starostnega obdobja. 

Enota GUBČEVA
Gubčeva 21
Tel. 07 34 81 353
Gubčeva 23
Tel. 059 094 370
Poslovni čas: 5.30/6.00 – 16.00
2 oddelka 1. starostnega obdobja.

Dostopnost