VLAKCI

Vzgojiteljica Sara Žibert

VPO pom. vzgojiteljice Eva Blatnik

Spremljevalka gibalno oviranega otroka  Nadica Crnevska

 

V letošnjem letu bo pri nas veliko:

          Veselja

           Ljubezni

      prijAteljstva

     crKljanja

akCije

          Igranja

Želimo si, da bi nas vlak popeljal na čudovito skupno dogodivščino.

Dostopnost