CEKINČKI

Vzgojiteljica Tina Šinkovec Sila

VPO pom. vzgojiteljice Anja Radi

 

Metuljček Cekinček ti potepinček, kje si pa bil?

Bil sem na travniku, bil sem v gozdu, bil sem na igrišču,

bil sem vsepovsod in se tam imel lepo.

Raziskoval sem, se igral, ustvarjal in prepeval,

kaj dobrega pojedel in od vsega lušnega potem mirno zaspal.

 

Dostopnost