Rad imam sebe, druge in gozd

Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje je tako za nas odrasle, kot otroke zelo pomembno. Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo kadar se odpravi gozd ali pa zgolj na travniku. V...
Dostopnost