Angleški projekt

PLAYING EVER AFTER -SI

ERASMUS+ / KA2 STRATEŠKA PARTNERSTVA

 

V šolskem letu 2017/18 se je naš vrtec vključil v dvoletni Erasmus+ projekt skupaj še s tremi evropskimi državami: Finsko (Oulun Englanninkielinen Leikkikoulu AY), Nizozemsko (Kindcentrum Caleidoscoop) in Portugalsko (Colegio do Ave, SA). Uradni naslov projekta je: »Playing ever after«. Vsi partnerji v projektu se bomo trudili uresničevati skupaj zastavljene cilje in se v procesu projekta učiti drug od drugega in pridobivati nove, neprecenljive, izkušnje.

CILJI PROJEKTA:

  • Osredotočanje na izboljšanje pridobivanja znanj angleškega jezika s pomočjo iger in zgodb.
  • Razvijanje in deljenje učnih metod in kreativnih učnih virov med ostalimi partnerskimi državami.
  • Pomoč otrokom, da postanejo bolj samostojni učenci angleščine s celostnimi pristopi k poučevanju.
  • Bogatenje kulturnega bogastva in raznolikosti znotraj našega mednarodnega partnerstva.

V projektu sodelujejo štiri starostne skupine 5 – 6 let, ki prebivajo v enoti Mavrica v B-hodniku: Kanarčki (z vzgojiteljico Nino Kastigar), Indijančki (z vzgojiteljico Ariadno Agnič), Regratove lučke (z vzgojiteljico Radojko Udovič) in Tortice (z vzgojiteljico Nino Bevec).

Koordinatorica projekta je Nina Bevec Jevnikar. 

POVEZAVE:

  • http://www.erasmusplus.si/
  • http://www.cmepius.si/
  • http://www.englishplayschool.net (uradna stran partnerske države Finske)
  • http://www.kccaleidoscoop.nl (uradna stran partnerske države Nizozemske)
  • http://www.colegiodoave.com (uradna stran partnerske države Portugalske)

 

PLAYING EVER AFTER - EN

ERASMUS+ / KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP

 

In the school year 2017/18, our Kindergarten joined the Erasmus+ two year project together with three European countries: Finland (Oulun Englanninkielinen Leikkikoulu AY), Netherlands (Kindcentrum Caleidoscoop) and Portugal (Colegio do Ave, SA). The name of the project is Playing ever after. All partners in the project will try to implement the objectives, which were set together, and learn from each other in the process of the project and gain invaluable experiences.

PROJECT OBJECTIVES:

Focusing on improving the acquisition of English language skills through games and stories.
Developing and sharing learning methods and creative learning resources among other partner countries.
Helping children to become more independent learners of English through holistic approaches towards teaching and learning the language.
Through celebrating the cultural richness and diversity within our transnational partnership, we hope to promote multicultural awareness, curiosity and tolerance among our learners.

The project involves four groups of children, age 5 – 6 years who are located in the main building Rainbow in the B-hall: Canary (with the educator Nina Kastigar), Indians (with the educator Ariadna Agnič), Dandelions (with the educator Radojka Udovič) and Cupcakes (with the educator Nina Bevec).

The coordinator of the project is Nina Bevec Jevnikar.

LINKS:

http://www.erasmusplus.si/
http://www.cmepius.si/
http://www.englishplayschool.net (the official site of the partner country of Finland)
http://www.kccaleidoscoop.nl (the official site of the partner country of the Netherlands)
http://www.colegiodoave.com (official site of the partner country of Portugal)

 

Dostopnost