Cene programov

CENE PROGRAMOV

Na seji Občinskega sveta Občine Trebnje, dne 22. 3. 2023 je bil sprejet sklep, da se 50 % razlike med staro in novo ceno, v obdobju od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023, zagotavlja iz proračuna Občine Trebnje.

Razlika se iz proračuna Občine Trebnje zagotavlja za otroke, za katere je skladno z 28. členom Zakona o vrtcih zavezanka za plačilo Občina Trebnje.

Dostopnost