Gibalni poligon na prostem

25.05.2023

V enoti Ostržek smo v okviru naše izbrane obogatitvene dejavnosti za otroke pripravile gibalni poligon na prostem. Uporabile smo lesena igrala, mize, klopi in ostale športne rekvizite.

Otroci so drug za drugim premagovali ovire na krožnem poligonu, ki je bil slikovno označen z nalogo, ki so jo morali izvesti. Lazili so skozi tunel, hodili ali lazili po klopeh, sonožno so skakali iz obroča v obroč, plezali in se spuščali po toboganu ter prestopali ali preskakovali dvignjene palice. Pred tem so se razgibali ob pesmi Od glave do peta.

Otroci so bili pri gibalnih podvigih zelo spretni in motivirani.

Renata Borišek, vzgojiteljica

Dostopnost